برچسب: تغییر پیوند یکتای مطمئن

شناسایی عملکرد وردپرس permalink

یکی از مسایلی که در سئو وبسایت های وردپرس تاثیرگذار می باشد، انتخاب پیوند یکتا مناسب برای نوشته ها و برگه های سایت است.

دوره‌های آموزشی