برچسب: راست کلیک روی عکس ممنوع

کلیک راست روی عکس ممنوع !

چند روز پیش یکی از مشتریان برای تکمیل وبش از بنده درخواست کرد که حالتی ایجاد کنم که دیگر عکس ها غیر قابل دزدین شوند اما خب این ماجرا...

دوره‌های آموزشی