برچسب: یکی کردن فرمت های مختلف خوراک وردپرس

یکی کردن Atom ,RDF ,RSS به RSS2

وردپرس خوراک سیستم خود را در 4 فرمت مختلف از قبیل Atom, RDF, RSS, و RSS2 برای کاربران خود فراهم میکند.امروزه اکثر کاربران برای راحتی از RSS2 استفاده...

دوره‌های آموزشی