برچسب: API Key

کلید وردپرس API چیست؟

بارها دیده ایم که برای راه اندازی یک افزونه ی وردپرسی نیازمند کلید اتصالی با عنوان API Key یا API Code هستیم ولی هیچوقت در مورد فایده ی وجود آن...

دوره‌های آموزشی