برچسب: تغییر پراواتار پیش فرض وردپرس

تغییر دکمه پیشفرض Gravatar وردپرس

حتما شما و بقیه دوستان وردپرس کار و شاید تمام کاربران سطح اینترنت چهرهی زیبای آقای mystery را میشناسند. سیستم وردپرس با همکاری سایت gravatar این...

دوره‌های آموزشی