برچسب: ie6

پایانی برای پادشاه پیر

با سلام به تمام دوستان عزیز، در روزگاران دور پادشاهی بر دهکده ای حکمرانی می کرد. این پادشاه علارقم محبوبیت 95 درصدی ساکنان آن دهکده روز به...

دوره‌های آموزشی