برچسب: post type order

ترتیب‌بندی پست‌ها و گروه‌ها

با دو افزونه‌‌ی Post Types Order و Category Order and Taxonomy Terms Order به راحتی هر چه تمام، ترتیب نمایش پست‌ها و گروه‌ها (به طور کلی Taxonomy یا رده‌بندی‌ها) را...

دوره‌های آموزشی