برچسب: sfunction

مدیریت فیلدهای شناسنامه شما !

شاید شما هم مثل من معتقد باشید قسمت کاربران / شناسنامه شما یک سری فیلد بدون کاربرد دارد (مثل AIM, YIM ) ولی در عوض یک سری فیلد کم دارد (مثل Facebook,...

دوره‌های آموزشی