اسامی وبمستران هوشمند

لیست پذیرفته شدگان دوره وبمستران هوشمند ۳

alipartovi esfahanisamansanansaji  1-Sohrab_Khosravifarahanifarnamghazaleh-faridhoseeniraisishagayegalimardanirafiei

bojariyangolinejhad

riyahishahbazian

sherkatkonandeha-(2)torkian

maqsumikiaei

mogadam

به زودی اسامی وبمستران هوشمند ۳ تکمیل خواهد شد  …

 

لیست پذیرفته‌شدگان دوره وبمستران هوشمند ۲

MisSaediMissParidarMrmodaresiMiss tehrani
Miss shafei   misyaghchiMryadollahiMrGharaghpzloMryaghchiMrmalekiMrabdali Mrtebifakhr   MrMohamadiMrMotavaliyanMrHaghaniMrDehghan

 

لیست پذیرفته شدگان دوره وبمستران هوشمند۱

MrZandiMrMajidiMrRajabi

 

ثبت نام وبمستران هوشمند آغاز شده است برای ثبت‌نام در دوره‌ی جدید به آدرس زیر بروید:

وبمستران هوشمند ۵ – دوره کلاس آموزش حضوری در تهران