کنفرانس وردپرس ۲۰۱۶

سخنرانان

علی حاجی محمدی

کیوان نقره‌کار

جادی میرمیرانی

ژان بفوسیان

محمدپیام بهرام پور

نیما نورمحمدی

ایمان سالاروند

حامیان اصلی

بوتان

واچار امروز

 

کاله

پونیشا

آواتک

حامیان رسانه ای

دیجیاتو

عصرنوشتن

۱پزشک

پرداخت

کلیک یاب

فراپیامک

ملی پیامک

ای‌نتورک

ایونت‌باکس

حامیان: