دسته: وبلاگ

برنامه نویس فول استک کیست؟

برنامه نویس فول استک کیست؟

کسانی که در هر دو بخش: فرانت اند و بک اند مسلط هستند، توسعه دهندگان کامل یا  ( Full stack) فول استک نامیده می شوند . فول استک به این معنی است که...

وبلاگ